1. Khái quát chung về Công ty

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Thương Mại - Đầu Tư - Tổng Hợp Hóc Môn, theo Quyết định số 7508/QĐ-UB, ngày 14 tháng 11 năm 2001, của Ủy ban Nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về việc chuyển Công ty Thương Mại - Đầu Tư - Tổng Hợp Hóc Môn thành Công ty cổ phần. Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000761 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001; và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 thay đổi lần thứ 12 ngày 16 tháng 8 năm 2022.

Hiện nay, Công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty niêm yết trên sàn HNX.

Mã chứng khoán :  HTC

Vốn điều lệ :   164.999.930.000 VND

2. Trụ sở chính hoạt động

Địa chỉ: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84-(28) 3891 5294-3891 3942

Fax: :+84-(28) 3891 0457

3. Công ty con, Công ty liên kết

Công ty có một (01) công ty con và một (01) Công ty liên doanh, liên kết. Chi tiết như sau:

Công ty con

Tên công ty Địa chỉ trụ sở chính Hoạt độnh kinh doanh chính Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biểu quy
Số cuối kỳ Số đầu năm Số cuối kỳ Số đầu năm
Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn Số 17/7A Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn Tp. Hồ Chí Minh Quản lý chợ và cho thuê kiot,... 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Công ty liên doanh, liên kết

Tên công ty Địa chỉ trụ sở chính Hoạt độnh kinh doanh chính Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biểu quy
Số cuối kỳ Số đầu năm Số cuối kỳ Số đầu năm
Công Cổ Phần Chế Biến Thực phẩm Hóc Môn Số 179, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn Tp. Hồ Chí Minh Giết mổ gia súc,... 35,00% 35,00% 35,00%

35,00%

4. Ngành nghề hoạt động

  • Bán buôn và bán lẻ hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, nông hải sản;
  • Kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ sinh hoạt, dịch vụ du lịch;
  • Kinh doanh, cung ứng vật tư kỹ thuật xăng dầu, nhót, mỡ công nghiệp, phân bón, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thiết bị phụ tùng nông nghiệp, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng
  • Kinh doanh hàng nông lâm thủy hải sản, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp, hàng mỹ nghệ để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa,
  • Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà trọ;
  • Xuất khẩu máy móc, thiết bị,vật tư nguyên nhiên liệu, hàng hóa;Dịch vụ xuất nhập khẩu;
  • Xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông công chánh) và kinh doanh nhà
  • Mua bán vật tư bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, phương tiện vận tải đường bộ;
  • Vận tải xăng dầu đường bộ; Karaoke; Giết mổ gia súc; Cho thuê mặt bằng, văn phòng, kho, ki ốt.
  • Kinh doanh bất động sản.

5. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

5.1 Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Họ và tên Chức vụ
Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa Chủ tịch
Ông Lê Văn Mỵ  Phó Chủ tịch
Ông Tô Văn Liêm Thành viên
Ông Kiều Công Tâm  Thành viên
Ông Phạm Bình Phương Thành viên
Ông Phạm Hoàng Liêm  Thành viên
Ông Lê Phúc Tùng  Thành viên

4.2 Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Họ và tên Chức vụ
Ông Lê Văn Tèo Trưởng ban
Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng  Thành viên
Bà Trần Thúy Hồng Thành viên

4.3 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo này bao gồm:

Họ và tên Chức vụ
Ông Lê Văn Mỵ   Tổng Giám đốc
Ông Tô Văn Liêm Phó Tổng Giám đốc
Ông Kiều Công Tâm Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Ngọc Thảo Phó Tổng Giám đốc
Bà Phan Thị Hồng Phúc Kế toán trưởng

5. Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ là Ông Lê Văn Mỵ - Tổng Giám đốc Công ty.