Chợ đầu mối nông sản

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Tên tiếng Anh: HOCMON TRADE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HOTRACO

Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)

Mã chứng khoán: HTC

Trụ sở chính: Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+028) 38915294 | (+028) 38913942

Website: hotraco.com.vn

Email: hotraco@vnn.vn

Giấy phép thành lập: Quyết định số 7508/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn thành Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 27 tháng 01 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04 tháng 09 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2011; đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2011; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 11 tháng 08 năm 2016; đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 17 tháng 03 năm 2017.

Ngành nghề kinh doanh:

Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực:

– Kinh doanh xăng dầu

– Kinh doanh bất động sản

– Quản lý – kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

– Dịch vụ gia công giết mổ gia súc

– Kinh doanh dịch vụ nhà hàng