Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc môn

Ngày đăng: 27/02/2022

Do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đầu tư 100% vốn điều lệ và thành lập. Quản lý khai thác và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÓC MÔN

Tên tiếng Anh : HOCMON AGRICULTURE WHOLESALE  MARKET COMPANY LIMITED

Tên viết tắt : HOCMON AGROMARKET Co. LTD

Trụ sở chính của công ty : 14/7A đường Nguyễn Thị Sóc, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-8) 37183999 - 37183789

Fax : (84-8) 37183000

Email : hocmonagromarket@vnn.vn

Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)

Tỷ lệ vốn điều lệ mà Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nắm giữ 100%

Ngành nghề hoạt động : Quản lý khai thác và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

Danh sách Ban Giám đốc :

  • Ông LÊ VĂN MỴ - Chủ tịch
  • Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG - Giám đốc
  • Bà BÙI THỊ NGỌC ÁNH - Phó Giám đốc
  • Bà LÊ HỒNG ĐÀO  - Phó Giám đốc
  • Ông LÊ VĂN TIỂN - Phó Giám đốc