Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Quan hệ cổ đông   Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Văn bản pháp luật
Thống kê
 Trực tuyến8
 Lượt truy cập3,296,819
 NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-HĐQT(29/11/23-08:34)
   
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023
 
 NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-HĐQT(29/11/23-08:24)
   
Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại BIDV Hóc Môn
 
 CBTT BẤT THƯỜNG(29/11/23-08:46)
   
CBTT bất thường Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại BIDV Hóc Môn; Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023
 
 Thông báo số 12/2023/HTC-TB ngày 31/8/2023(31/08/23-09:36)
   
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
 
 Công văn số 50/HTC-CV CBTT bất thường ngày 31/8/2023(31/08/23-09:22)
   
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
 
 NQ14 GIAO DỊCH TÍN DỤNG TẠI SHINHAN BANK(30/08/23-10:07)
   
Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Shinhan Bank
 
 NQ13 tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023(30/08/23-10:42)
   
Thống nhất chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
 
 NQ12 Phiên họp ngày 30/8/2023 của HĐQT(30/08/23-10:54)
   
Phiên họp ngày 30/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn
 
 CBTT NQ12, NQ13, NQ14 ngày 30/8/2023 của HĐQT(30/08/23-09:23)
   
NQ12 phiên họp ngày 30/8/2023, NQ13 thống nhất chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023, NQ14 liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Shinhan Bank
 
 CV50 CBTT ĐỊNH KỲ BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT(15/08/23-17:19)
 
 CV49 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN 2023(15/08/23-17:33)
 
 BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT - HỢP NHẤT(15/08/23-17:15)
 
 BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT - RIÊNG(15/08/23-17:00)
 
 CV47/HTC-2023 NGÀY 28/7/2023 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC QUÝ II - 2023(31/07/23-08:15)
 
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II – 2023 (MẸ)(31/07/23-08:47)
 
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II – 2023 (HỢP NHẤT)(31/07/23-08:23)
 
 CÔNG VĂN SỐ 47/2023/CBTT NGÀY 31/7/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II – 2023 (31/07/23-08:30)
 
 CBTT Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐQT và Quyết định 11/QĐ-HĐQT(03/07/23-11:19)
   
Về công tác Nhân sự chủ chốt HTC và Cty Chợ đầu mối Hóc Môn; Việc tái bổ nhiêm Phó Tổng giám đốc HTC
 
 Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐQT về công tác nhân sự chủ chốt(03/07/23-11:05)
   
Về công tác nhân sự chủ chốt HTC và Cty Chợ đầu mối
 
 Quyết định 11/QĐ-HĐQT Về việc tái bổ nhiệm Phó TGĐ(03/07/23-11:06)
   
Tái bổ nhiêm ông Nguyễn Tiến Dũng làm Phó Tổng Giám đốc
 
 Nghị Quyết 10/2023 NQHĐQT Về kế hoạch kiểm toán nội bộ 2023(20/06/23-01:26)
 
 Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố http://hotraco.com.vn/upload//guq-htc%20gi%E1%BA%A5y%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20th%C3%B4ng%20tin%20-%20phan%20v%C3%A2n%20sang_signed_1685402205.pdfThông Tin Số(30/05/23-06:45)
 
 Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin (24/05/23-13:00)
 
 Đơn xin rút đơn từ nhiệm Ông Lê Văn Tèo(16/05/23-02:26)
 
 Nghị quyết 08/2023/HĐQT Thông qua phương án khen thưởng năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty(10/05/23-05:03)
 
 Đơn xin từ nhiệm Ông Lê Văn Tèo(05/05/23-03:59)
 
 Quyết định 07/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(28/04/23-06:25)
 
 Nghị quyết 07/2023/HĐQT Về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023(26/04/23-08:09)
 
 Nghị quyết 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(14/04/23-09:41)
 
 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(14/04/23-09:50)
 
 Báo cáo thường niên năm 2022(29/03/23-12:26)
 
 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 03 năm 2022(24/03/23-05:56)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(23/03/23-13:07)
 
 Thông báo số 07/HTC-HĐQT-TB ngày 23/03/2023 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(23/03/23-10:26)
 
 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023(22/03/23-09:25)
 
 Thông báo số 05/2023/HTC-TB ngày 22/03/2023 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2022(22/03/23-09:28)
 
 Nghị quyết 02/2023 NQ-HĐQT Về việc gia hạn tiến độ của dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn(24/02/23-05:56)
 
 Thông báo 03/2023/HTC-TB Về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(14/02/23-06:32)
 
 Nghị quyết 01/2023 NQ-HĐQT Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(14/02/23-06:14)
 
 Quyết định 01/QĐ-HTC về việc nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí của ông Tô Văn Liêm, phó Tổng Giám đốc, từ ngày 01/05/2023(07/02/23-04:10)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022(19/01/23-13:05)
 
 Thông báo số 01/2023/HTC-TB ngày 04/01/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt II năm 2022(04/01/23-09:38)
 
 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn(31/12/22-09:04)
 
 Quyết định 197/QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn(28/12/22-08:12)
 
 Quyết định 196/QĐ Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn(28/12/22-08:08)
 
 Quyết định 48/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(28/12/22-03:10)
 
 Quyết định 49/HĐQT-QĐ Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(28/12/22-03:00)
 
 Quyết định 193/QĐ Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (21/12/22-02:35)
 
 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch 2023 và bổ nhiễm, miễn nhiệm nhân sự năm 2023(15/12/22-07:58)
 
 Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 2022 (CTY TNHH QL&KD Chợ đầu mối NSSTP Hóc Môn(15/12/22-06:18)
 
 Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2022(12/12/22-07:02)
 
 Thông báo số 25/2022/HTC-TB ngày 12/12/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2022(12/12/22-07:36)
 
 Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hóc Môn(05/12/22-07:14)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà PHAN THỊ HỒNG PHÚC(02/11/22-07:46)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông TÔ VĂN LIÊM(02/11/22-07:38)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phan Thị Hồng Phúc - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán(27/10/22-07:12)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Tô Văn Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty(27/10/22-06:42)
 
 Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Số 01/2022/GUQ-HTC Ngày 14/10/2022(17/10/22-04:58)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin (17/10/22-03:26)
 
 Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin (17/10/22-03:29)
 
 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu số 532-TNPP/QĐ-BCT, cấp lần thứ nhất: ngày 10/03/2020; Cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ nhất: ngày 23/09/2022(30/09/22-07:01)
 
 Thông báo số 21/2022/HTC-TB ngày 30/09/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt I năm 2022(30/09/22-06:04)
 
 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022(27/09/22-06:19)
 
 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (trước và sau hợp nhất) đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán nội bộ bán niên 2022(27/09/22-06:02)
 
 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (đính kèm Qui chế tài chính)(26/09/22-06:05)
 
 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế Đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (đính kèm Qui chế Đại diện vốn)(26/09/22-06:52)
 
 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn(26/09/22-06:38)
 
 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Chi nhánh TP.HCM (HDBank)(26/09/22-06:24)
 
 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022(09/09/22-07:46)
 
 Thông báo số 20/2022/HTC-TB ngày 09/09/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2022(09/09/22-07:32)
 
 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2022(09/09/22-07:18)
 
 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 12 ngày 16/08/2022(19/08/22-03:53)
 
 Thông báo số 2533/TB-SGDHN ngày 08/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã CK: HTC)(08/08/22-09:12)
 
 Quyết định số 538/QĐ-SGDHN ngày 02/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(04/08/22-02:24)
 
 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thị Trấn (Lần 5, ngày 29/7/2022)(02/08/22-06:34)
 
 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thới Tam Thôn (Lần 3, ngày 29/7/2022)(02/08/22-06:08)
 
 Thông báo số 18/2022/HTC-TB ngày 01/8/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký(01/08/22-02:39)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 09/BC-HTC ngày 27/7/2022(27/07/22-09:28)
 
 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022 số 02/HTC ngày 27/07/2022(27/07/22-09:26)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2010/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 7 năm 2022(26/07/22-01:08)
 
 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 11 ngày 19/07/2022(20/07/22-01:10)
 
 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn(18/07/22-05:31)
 
 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Số 3 - Đông Thạnh(15/07/22-03:21)
 
 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sửa đổi và bổ sung ký ngày 14/07/2022(14/07/22-08:20)
 
 Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.(14/07/22-08:53)
 
 Văn bản số 4325/UBCK-QLCB ngày 07/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC(08/07/22-06:05)
 
 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Xuân(07/07/22-03:51)
 
 Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Hiệp 2(05/07/22-09:19)
 
 Nghị quyết của HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.(05/07/22-09:41)
 
 Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Phương án kinh doanh lô lớn xăng dầu phục vụ nhu cầu bán buôn và bán lẻ. (05/07/22-08:35)
 
 Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Trung Mỹ Tây, CHXD Số 2 Đông Thạnh, Cửa hàng ăn uống Hương Cau.(04/07/22-07:02)
 
 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 07/2022/BC-HTC ngày 01/7/2022(04/07/22-02:47)
 
 Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 16/2022/TB-HTC ngày 01/7/2022(04/07/22-02:09)
 
 Quyết định số 38/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2022 của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (04/07/22-02:37)
 
 Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Bà Điểm 2, CHXD Thị Trấn, CHXD Thới Tam Thôn.(29/06/22-04:28)
 
 Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt số 1, CHXD Lam Sơn, CHXD Số 1, CHXD Số 3, CHXD Tân Chánh Hiệp (các Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh thay đổi ngày 24/06/2022)(28/06/22-06:17)
 
 Bảng cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn(24/06/22-08:06)
 
 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn(24/06/22-08:14)
 
 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.(22/06/22-10:56)
 
 Ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập năm 2022 ngày 17/6/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt(17/06/22-04:55)
 
 Thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(10/06/22-01:06)
 
 Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 10 ngày 07/06/2022(09/06/22-07:16)
 
 Thông báo số 12/2022/HTC-TB ngày 06/06/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu(06/06/22-08:55)
 
 Thông báo số 11/2022/HTC-TB ngày 06/06/2022 về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu(06/06/22-08:31)
 
 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu(06/06/22-07:46)
 
 Thông báo số 09/2022/HTC-TB ngày 31/05/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt IV (đợt cuối) năm 2021(01/06/22-07:27)
 
 Văn bản số 3248/UBCK-QLCB ngày 30/5/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC (31/05/22-02:58)
 
 Ký kết Hợp đồng Kiểm toán nội bộ năm 2022 ngày 18/05/2022 với Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam(19/05/22-04:19)
 
 Bảng cung cấp thông tin nhân sự quản lý nhiệm kỳ 2022-2027(17/05/22-11:21)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự (nhân sự quản lý nhiệm kỳ 2022-2027) số 08/HTC-HĐQT ngày 16/5/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(17/05/22-08:35)
 
 Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của HĐQT về thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(17/05/22-07:35)
 
 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty nhiệm kỳ 2022-2027(17/05/22-07:20)
 
 Thông báo số 07/2022/HTC-TB ngày 11/05/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2021(11/05/22-09:58)
 
 Nghị quyết số 10/2022-HĐQT ngày 11/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn(11/05/22-09:41)
 
 Nghị quyết số 09/2022-HĐQT ngày 11/05/2022 của HĐQT về chốt danh sách chi cổ tức đợt IV (đợt cuối) năm 2021 và Thông qua Phương án khen thưởng HĐQT, BKS, TK năm 2021(11/05/22-09:10)
 
 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 11/5/2022 của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(11/05/22-09:05)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt số 1 (Thay đổi lần thứ: ngày 04 tháng 05 năm 2022)(10/05/22-02:27)
 
 Bảng cung cấp thông tin thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027(28/04/22-07:53)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 06/HTC-HĐQT ngày 26/04/2022(27/04/22-08:58)
 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022(27/04/22-08:32)
 
 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022(27/04/22-08:08)
 
 Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 13/4/2022)(14/04/22-07:45)
 
 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ửng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.(13/04/22-09:52)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 31/3/2022)(31/03/22-10:05)
 
 Thông báo số 05/HTC-HĐQT-TB ngày 31/03/2022 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(31/03/22-09:36)
 
 Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(31/03/22-09:47)
 
 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn và các bên có liên quan.(31/03/22-09:30)
 
 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Chương trình và nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(31/03/22-09:40)
 
 Quyết định số 04/HĐQT-QĐ ngày 16/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn(17/03/22-03:21)
 
 Quyết định số 03/HĐQT-QĐ ngày 16/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tăng thù lao với Chủ tịch Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn(17/03/22-03:06)
 
 Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nhân sự chủ chốt Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn(17/03/22-03:08)
 
 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2021 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022(17/03/22-02:15)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Ông LÊ PHAN TRUNG HIẾU(02/03/22-02:30)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà PHAN BẠCH NGỌC(02/03/22-02:06)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_ông LÊ PHAN TRUNG HIẾU(22/02/22-07:52)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà PHAN BẠCH NGỌC(22/02/22-07:10)
 
 Thông báo số 03/2022/HTC-TB ngày 15/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(15/02/22-07:37)
 
 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(15/02/22-07:17)
 
 Báo cáo giao dịch cổ phiếu ông PHAN HUY HOÀNG người có liên quan Kế toán trưởng(26/01/22-09:21)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2021 số 02/BC-HTC ngày 25/01/2022(25/01/22-19:25)
 
 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021 số 01/HTC ngày 25/01/2022(25/01/22-19:35)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Huy Hoàng người có liên quan của bà Phan Thị Hồng Phúc - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty(19/01/22-13:38)
 
 Thông báo số 01/2022/HTC-TB ngày 12/01/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2021(12/01/22-15:05)
 
 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2021(10/01/22-14:55)
 
 Nghị quyết số 189/2021/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hóc Môn(27/12/21-16:11)
 
 Thông báo số 184/2021/HTC-TB ngày 23/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2021(23/12/21-14:55)
 
 Nghị quyết số 183/2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021)(23/12/21-14:48)
 
 Quyết định số 180/HĐQT-QĐ ngày 23/12/2021 về việc tái bổ nghiệm ông Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn(23/12/21-14:07)
 
 Nghị quyết số 179/2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tái bổ nhiệm Nhân sự chủ chốt Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn)(23/12/21-14:03)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt số 1(29/11/21-10:56)
 
 Nghị quyết số 170/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc thông qua chủ trương bán 804 m2)(22/11/21-16:57)
 
 Thông báo số 167/2021/HTC-TB ngày 15/11/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2021(16/11/21-10:51)
 
 Nghị quyết số 160/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cô phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt Số 1)(08/11/21-17:31)
 
 Nghị quyết số 158/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn)(08/11/21-17:32)
 
 Thông báo số 144/2021/HTC-TB ngày 21/10/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2021(21/10/21-15:48)
 
 Nghị quyết số 143/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị (Về Chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Bốc Xếp và Chủ trương Chuyển mục đích 604 m2 đất sang đất thổ cư)(21/10/21-15:47)
 
 Nghị quyết số 142/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Chi tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2021 )(21/10/21-15:20)
 
 Nghị quyết số 140/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 )(21/10/21-15:52)
 
 Báo cáo giao dịch cổ đông nội bô_Ông Lê Văn Mỵ(19/10/21-08:11)
 
 Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn)(15/10/21-15:28)
 
 Nghị quyết số 126/2021/NQ-HĐQT ngày 28/9/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán)(28/09/21-14:51)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật(23/09/21-12:22)
 
 Thông báo số 122/2021/HTC-TB ngày 20/9/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2021(20/09/21-10:40)
 
 Thông báo số 119/2021/HTC-TB ngày 18/8/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021(18/08/21-10:26)
 
 Nghị quyết số 118/2021/NQ-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị (v/v chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021)(18/08/21-10:50)
 
 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 số 111/HTC ngày 28/07/2021(28/07/21-18:06)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 110/BC-HTC ngày 28/07/2021(28/07/21-18:05)
 
 Báo cáo giao dịch cổ đông nội bô_Ông Lê Văn Mỵ(21/07/21-14:07)
 
 Quyết định số 1137/QĐ-CCT-KDT ngày 28/6/2021 về việc hoàn thuế của Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - Huyện Hóc Môn(09/07/21-16:17)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật(22/06/21-11:55)
 
 Báo cáo giao dịch cổ đông nội bô_Ông Lê Văn Mỵ(09/06/21-16:31)
 
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_Ông Lê Văn Mỵ (ngày giao dịch 9/6/2021)(09/06/21-16:14)
 
 Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (08/06/2021)(08/06/21-10:26)
 
 Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị (v/v thông qua Quy chế kiểm toán nội Công ty)(08/06/21-10:21)
 
 Thông báo số 101/2021/HTC-TB ngày 08/6/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt V (đợt cuối) năm 2020(08/06/21-10:20)
 
 Thông báo số 94/2021/HTC-TB ngày 24/05/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức đợt IV năm 2020(24/05/21-08:19)
 
 Thông báo số 90/2021/HTC-TB ngày 14/5/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt V (đợt cuối) năm 2020(14/05/21-08:15)
 
 Nghị quyết số 89/2021/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị (v/v chi cổ tức đợt 5 (đợt cuối) năm 2020)(14/05/21-08:24)
 
 Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2021 số 2080/21/AUD.VVALUES ngày 13/5/2021(13/05/21-13:50)
 
 Thông báo số 85/HTC ngày 10/5/2021 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(10/05/21-11:18)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật(06/05/21-15:55)
 
 Thông báo số 81/2021/HTC-TB ngày 27/4/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt IV năm 2020(27/04/21-15:25)
 
 Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (v/v tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2020)(27/04/21-15:39)
 
 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn năm 2021 ký ngày 26/4/2021(27/04/21-15:19)
 
 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)(27/04/21-15:07)
 
 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)(27/04/21-15:12)
 
 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)(27/04/21-15:20)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 71/HTC-HĐQT ngày 26/4/2021(27/04/21-12:41)
 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 (27/04/21-12:25)
 
 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021(27/04/21-11:39)
 
 Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)(19/04/21-15:16)
 
 Ký kết Hợp đồng Kiểm toán nội bộ số 378/2021/AUP/PRV ngày 01/04/2021 với Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam(02/04/21-15:19)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ký ngày 25/3/2021)(26/03/21-13:57)
 
 Thông báo số 57/HTC-HĐQT-TB ngày 25/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(26/03/21-12:09)
 
 Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2021 của HĐQT về về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.(26/03/21-11:56)
 
 Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc chon Ngân hàng Agribank bao lãnh nghĩa vụ tài chính Dự án XTĐ)(26/03/21-11:32)
 
 Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc về việc chọn đơn vị kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn)(26/03/21-11:24)
 
 Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Mỵ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT)(26/03/21-11:50)
 
 Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc Chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)(26/03/21-11:02)
 
 Quyết định số 598/QĐ-CTTPHCM ngày 15/03/2021 về Điều chỉnh Quyết định số 336/QĐ-CTTPHCM ngày 08/02/2021 của Cục Thuế TP.HCM(17/03/21-13:46)
 
 Quyết định số 336/QĐ-CTTPHCM ngày 08/02/2021 của Cục Thuế TP.HCM về miễn, giảm tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(09/02/21-09:37)
 
 Thông báo số 24/2021/HTC-TB ngày 05/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(05/02/21-14:57)
 
 Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm trích Quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2020)(05/02/21-14:42)
 
 Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)(05/02/21-14:24)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020 số 11/BC-HTC ngày 26/01/2021(26/01/21-17:08)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà LÊ THỤY MỴ CHÂU(20/01/21-14:40)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Ông LÊ ANH PHƯƠNG(20/01/21-14:46)
 
 Thông báo số 09/2021/HTC-TB ngày 18/01/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức đợt III năm 2020(19/01/21-11:41)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà LÊ THỤY MỴ CHÂU(11/01/21-08:51)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Ông LÊ ANH PHƯƠNG(11/01/21-08:39)
 
 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020 số 06/HTC ngày 08/01/2021(08/01/21-12:56)
 
 Thông báo số 04/2021/HTC-TB ngày 07/01/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức đợt III năm 2020(07/01/21-14:05)
 
 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020)(07/01/21-14:53)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà PHAN THỊ HỒNG HẠNH(29/12/20-14:43)
 
 Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị (Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Shinhan - Chi nhánh Bắc Sài gòn)(24/12/20-14:44)
 
 Nghị quyết số 131/2020/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020 của Hội đồng quản trị (Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hóc Môn)(24/12/20-14:35)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà PHAN THỊ HỒNG HẠNH(15/12/20-09:21)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 123/HTC-HĐQT ngày 10/12/2020 (về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty)(10/12/20-13:14)
 
 Quyết định số 121/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc tái bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty(10/12/20-13:56)
 
 Quyết định số 120/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty(10/12/20-13:37)
 
 Nghị quyết số 119/2020/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Hội đồng quản trị (Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa - Phó TGĐ và Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó TGD)(10/12/20-13:54)
 
 Thông báo số 116/2020/HTC-TB ngày 26/11/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức đợt II năm 2020(26/11/20-10:52)
 
 Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn nhận được Văn bản số 12938/SXD-PTN&TTBĐS ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.(13/11/20-10:13)
 
 Thông báo số 109/2020/HTC-TB ngày 06/11/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020(06/11/20-14:33)
 
 Nghị quyết số 108/2020/NQ-HĐQT ngày 06/11/2020 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2020)(06/11/20-14:59)
 
 Nghị quyết số 107/2020/NQ-HĐQT ngày 06/11/2020 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020)(06/11/20-14:28)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 101/HTC-HĐQT ngày 24/8/2020 (về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty)(24/08/20-15:59)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 99/HTC-HĐQT ngày 24/8/2020 (về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty)(24/08/20-15:19)
 
 Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty (24/08/20-14:02)
 
 Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc (24/08/20-14:38)
 
 Nghị quyết số 96/2020/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020 của Hội đồng quản trị (về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty)(24/08/20-14:22)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 số 87/BC-HTC ngày 28/07/2020(28/07/20-15:52)
 
 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 số 86/HTC ngày 28/07/2020(28/07/20-15:21)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 81/HTC-HĐQT ngày 23/7/2020 (Người được ủy quyền công bố thông tin)(24/07/20-13:05)
 
 Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 80/GUQ-HTC ngày 23/7/2020 (bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền)(24/07/20-13:17)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 78/HTC-HĐQT ngày 23/7/2020 (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn)(24/07/20-13:39)
 
 Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 23/7/2020(24/07/20-13:33)
 
 Thông báo số 74/2020/HTC-TB ngày 21/7/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2020(21/07/20-12:06)
 
 Quyết định số 67/HĐQT-QĐ ngày 29/06/2020 của HĐQT về việc tái bổ nhiệm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đối với ông Nguyễn Tiến Dũng(29/06/20-10:05)
 
 Quyết định số 66/HĐQT-QĐ ngày 29/06/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tài chính đối với ông Bùi Quốc Huy(29/06/20-09:51)
 
 Thông báo số 64/2020/HTC-TB ngày 26/6/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2020(26/06/20-14:48)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 63/2020/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020 (26/06/20-14:47)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 62/2020/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020(26/06/20-14:25)
 
 Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2020 số 2101/20/AUD.VVALUES ngày 23/6/2020(23/06/20-09:24)
 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 53/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 (15/06/20-11:17)
 
 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020(15/06/20-11:29)
 
 Quyết định số 2012/QĐ-CT ngày 08/6/2020 của Cục Thuế Tp.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (09/06/20-08:48)
 
 Thông báo số 51/HTC-HĐQT-TB ngày 14/5/2020 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(14/05/20-12:04)
 
 Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT về Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(14/05/20-12:49)
 
 Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2020 về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn(17/04/20-10:12)
 
 Công văn số 2257/ĐKKD-THKT ngày 09/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (15/4/2020)(15/04/20-09:45)
 
 Thông báo số 43/TB-HĐQT ngày 31/3/2020 về Tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(31/03/20-09:09)
 
 Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2020 của HĐQT về Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(31/03/20-09:52)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ký ngày 23/3/2020)(23/03/20-16:38)
 
 Thông báo số 28/HTC-HĐQT-TB ngày 23/3/2020 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(23/03/20-16:19)
 
 Thông báo số 27/2020/HTC-TB ngày 23/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2019(23/03/20-16:06)
 
 Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2020 của HĐQT về Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(23/03/20-16:02)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 19/03/2020 về việc thông qua Chương trình và nội dung các tài liều trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020(19/03/20-15:59)
 
 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 267/TNPP-QĐ-BCT ngày 10/03/2020 của Bộ Công Thương(13/03/20-15:36)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 (26/02/20-09:08)
 
 Thông báo số 10/2020/HTC-TB ngày 18/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III (đợt cuối) năm 2019(18/02/20-14:05)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 18/02/2020 về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Chi trả cổ tức đợt III (đợt cuối) năm 2019(18/02/20-14:39)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2019 số 04/BC-HTC ngày 16/01/2020(16/01/20-15:33)
 
 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2019 số 03/HTC ngày 16/01/2020(16/01/20-15:27)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào(31/12/19-14:43)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 124/2019/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hóc Môn(26/12/19-15:42)
 
 Thông báo số 114/HTC-HĐQT ngày 03/12/2019 về việc thay đổi nhân sự (Kế toán trưởng Công ty)(03/12/19-13:09)
 
 Quyết định số 112/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/12/2019 về việc thay đổi nhân sự(02/12/19-15:06)
 
 Thông báo số 111/2019/HTC-TB ngày 26/11/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2019 (27/11/19-08:24)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào(25/11/19-14:18)
 
 Ngày 12/11/2019 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có nhận được Quyết định số 5669/QĐ-CT ngày 05/11/2019 của Cục Thuế TP.HCM về việc Xử phạt vi phạm hành chính về thuế (13/11/19-11:37)
 
 Thông báo số 107/2019/HTC-TB ngày 05/11/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2019(05/11/19-14:57)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 106/2019/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019(05/11/19-14:39)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 105/2019/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019(05/11/19-14:19)
 
 Quyết định số 104/2019/QĐ-HĐTV của Hội đồng quản trị ngày 05/11/2019 về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng(05/11/19-14:37)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào(29/10/19-10:35)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào(24/09/19-08:47)
 
 Thông báo số 98/2019/HTC-TB ngày 22/8/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2019(23/08/19-09:17)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 93/2019/NQ-HĐQT ngày 21/08/2019(21/08/19-09:57)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 88/HTC-HĐQT ngày 01/8/2019(02/08/19-11:46)
 
 Thông báo số 87/2019/HTC-TB ngày 01/8/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2019 (02/08/19-10:28)
 
 Quyết định số 86/HTC-HĐQT-QĐ về việc phân công nhân sự tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán ngày 01/8/2019(02/08/19-10:05)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 85/2019/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019(02/08/19-10:39)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 84/2019/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019(02/08/19-10:08)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 83/2019/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019(02/08/19-10:52)
 
 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 số 74/HTC ngày 24/07/2019(24/07/19-10:25)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 số 73/BC-HTC ngày 24/07/2019(24/07/19-10:08)
 
 Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2019(11/06/19-10:33)
 
 Thông báo số 67/2019/HTC-TB ngày 10/6/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2018(10/06/19-15:00)
 
 Thông báo số 62/2019/HTC-TB ngày 20/05/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2018(20/05/19-15:09)
 
 Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018(20/05/19-14:39)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 60/2019/NQ-HĐQT ngày 20/05/2019(20/05/19-14:38)
 
 Thông báo thay đổi nhân sự số 52/HTC-HĐQT ngày 25/4/2019(25/04/19-11:10)
 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 51/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 (25/04/19-11:28)
 
 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019(25/04/19-11:47)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(16/04/19-15:30)
 
 Thông báo số 40/2019/HTC-TB ngày 12/4/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2018(12/04/19-14:20)
 
 Thông báo số 38/HTC-HĐQT-TB ngày 12/4/2019 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(12/04/19-13:41)
 
 Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(12/04/19-13:07)
 
 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1 (03/04/19-14:52)
 
 Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2019 về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019(25/03/19-09:18)
 
 Công văn số 29/HTC-CV ngày 19 tháng 03 năm 2019 (về việc đính chính thông tin trên Nghị quyết số 25/2019/NQ-HDQT và Thông báo số 26/2019/HTC-TB)(19/03/19-16:48)
 
 Thông báo số 28/2019/HTC-TB ngày 19/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2018(19/03/19-16:11)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019(19/03/19-16:38)
 
 Thông báo số 26/2019/HTC-TB ngày 19/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2018(19/03/19-12:16)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019(19/03/19-12:48)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019(19/03/19-12:03)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019(19/03/19-12:32)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019(19/03/19-12:59)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 24/01/2019 về việc chấm dứt hoạt động và giải thể CHXD Bà Điểm 1(24/01/19-14:15)
 
 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2018 số 09/HTC ngày 23/01/2019(23/01/19-15:52)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018 số 08/BC-HTC ngày 23/01/2019(23/01/19-15:32)
 
 Thông báo số 85/2018/HTC-TB ngày 24/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018(25/12/18-08:06)
 
 Thông báo số 82/2018/HTC-TB ngày 03/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018(03/12/18-10:57)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2018(03/12/18-10:24)
 
 Quyết định số 7570/QĐ-CT-XP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.(23/11/18-14:27)
 
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(21/09/18-10:35)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 73/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018(30/08/18-14:09)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(24/08/18-13:41)
 
 Thông báo số 67/2018/HTC-TB ngày 10/8/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2018(10/08/18-08:12)
 
 Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 số 62/BC-HTC ngày 27/7/2018(27/07/18-11:18)
 
 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018 số 63/HTC ngày 27/7/2018(27/07/18-11:55)
 
 Thông báo số 59/2018/HTC-TB ngày 17/7/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2018(17/07/18-14:45)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 58/2018/NQ-HĐQT ngày 17/7/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2018(17/07/18-14:28)
 
 Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2018(07/06/18-13:19)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 52/2018/NQ-HĐQT ngày 04/6/2018 (04/06/18-09:30)
 
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt III (đợt cuối) năm 2017(18/05/18-15:53)
 
 Thông báo số 42/2018/HTC-TB ngày 23/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III (đợt cuối) năm 2017(23/04/18-11:27)
 
 Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt Đợt III (Đợt cuối) năm 2017(23/04/18-11:11)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 40/2018/NQ-HĐQT ngày 23/4/2018 (23/04/18-11:53)
 
 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 2018 (ký ngày 12/4/2018)(13/04/18-11:00)
 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 35/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2018 (13/04/18-09:50)
 
 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/4/2018(13/04/18-09:34)
 
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(02/04/18-10:02)
 
 Thông báo về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(22/03/18-16:43)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(22/03/18-16:58)
 
 Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2018 về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(15/03/18-11:01)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 18/2018/NQ-HĐQT ngày 08/3/2018 (08/03/18-14:40)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(05/03/18-14:10)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Ông Lê Phan Trung Hiếu(27/02/18-10:00)
 
 Thông báo số 14/2018/HTC-TB ngày 12/2/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018(12/02/18-13:40)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 12/2/2018 về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(12/02/18-13:20)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Ông Lê Phan Trung Hiếu (25/01/18-10:44)
 
 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (08/01/18-14:23)
 
 Thông báo số 140/2017/HTC-TB ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc giải tỏa cổ phiếu ESOP (26/12/17-09:38)
 
 Thông báo số 138/2017/HTC-TB ngày 18/12/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt II năm 2017(26/12/17-09:33)
 
 Thông báo số 136/2017/HTC-TB ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc giải tỏa cổ phiếu ESOP(12/12/17-14:23)
 
 Quyết định số 6203/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hố Chí Minh về cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. (28/11/17-10:18)
 
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt II năm 2017(16/11/17-15:49)
 
 Nghị quyết 128/2017/NQ-HĐQT ngày 16/11/2017 của Hội đồng quản trị về phiên họp ngày 16 tháng 11 năm 2017(16/11/17-15:19)
 
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt I năm 2017(29/08/17-11:07)
 
 Thông báo số 117/2017/HTC-TB ngày 11/8/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2017(14/08/17-10:02)
 
 Nghị quyết 116/2017/NQ-HĐQT ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I Năm 2017(11/08/17-11:41)
 
 Nghị quyết số 115/2017/NQ-HĐQT ngày 11/8/2017 của Hội đồng quản trị Phiên họp ngày 11 tháng 8 năm 2017(11/08/17-11:10)
 
 Quyết định số 106/QĐ-HĐQT-HTC ngày 20/7/2017 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở Xuân Thới Đông(21/07/17-15:58)
 
 Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐQT ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị về việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế liên quan đến dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. (30/06/17-11:03)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn – Cửa hàng Xăng dầu Tân Hiệp 2(21/06/17-08:29)
 
 Thông báo về việc giải tỏa 50% cổ phiếu ESOP(08/06/17-09:16)
 
 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 31/5/2017 về chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn làm chủ đầu tư(02/06/17-14:27)
 
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền Đợt cuối năm 2016(02/06/17-11:10)
 
 Quyết định số 80/HTC-HĐQT-QĐ ngày 24/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Phúc giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kể từ ngày 01/6/2017. (24/05/17-15:07)
 
 Quyết định số 81/HTC-HĐQT-QĐ ngày 24/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc cho bà Võ Thị Kim Ngân thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán của Công ty kể từ ngày 01/6/2017. (24/05/17-15:06)
 
 Quyết định số 76/HTC-HĐQT-QĐ ngày 24/5/2017 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn kể từ ngày 01/6/2017.(24/05/17-15:15)
 
 Thông báo số 69/2017/HTC-TB ngày 12/5/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016(12/05/17-13:54)
 
 Quyết định số 68/2017/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2017 về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (12/05/17-13:35)
 
 Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016(12/05/17-13:11)
 
 Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐQT ngày 12/5/2017 về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016(12/05/17-13:43)
 
 Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐQT ngày 12/5/2017 của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 12/5/2017(12/05/17-13:31)
 
 Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2017(09/05/17-10:26)
 
 Điều lệ Công ty Cô phần Thương mại Hóc Môn năm 2017(25/04/17-17:02)
 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 53/2017/NQ-ĐHĐCĐ(25/04/17-17:43)
 
 Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(25/04/17-17:28)
 
 Nghi quyết số 47/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 20 tháng 04 năm 2017(20/04/17-18:29)
 
 Nghi quyết số 46/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 20 tháng 04 năm 2017(20/04/17-18:13)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(07/04/17-16:28)
 
 Thông báo về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(05/04/17-10:42)
 
 Quyết định về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(03/04/17-10:27)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(30/03/17-14:42)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(22/03/17-13:29)
 
 Quyết định về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017(21/03/17-14:38)
 
 Nghi quyết của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 20 tháng 03 năm 2017(20/03/17-14:28)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thay đổi lần thứ 9 ngày 17/3/2017(18/03/17-10:43)
 
 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn số 16/HTC ngày 25/01/2017(25/01/17-16:08)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty số 15/BC-HTC ngày 25/01/2017(25/01/17-16:50)
 
 Ngày 23/01/2017 Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn đã nhận được Văn bản số 327/UBCK-GSĐC của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 của HTC ký ngày 13/01/2017(24/01/17-08:25)
 
 Ngày 20/1/2017 Cty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn mã số doanh nghiệp: 0312789319 đăng ký lần đầu ngày 21/5/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17/1/2017(20/01/17-14:53)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 20/01/2017 về tạm trích Quỹ phúc lợi năm 2016(20/01/17-14:16)
 
 Ngày 19/1/2017 Công ty có nhận được thông báo số 76/TB-SGDHN ngày 17/1/2017 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (MCK:HTC) (19/01/17-16:45)
 
 Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn(11/01/17-10:30)
 
 Quyết định số 15/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu ngày 06/01/2017(09/01/17-14:56)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3(06/01/17-15:16)
 
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền Đợt III năm 2016(29/12/16-08:14)
 
 Quyết định số 144/HTC-HĐQT-QĐ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt Đợt III năm 2016(22/12/16-13:16)
 
 Nghị quyết số 143/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về Chi trả tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2016(22/12/16-13:58)
 
 Nghị quyết số 142/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ(22/12/16-13:40)
 
 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành(09/12/16-09:22)
 
 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty(09/12/16-09:20)
 
 Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua danh sách và số lượng cổ phần cụ thể được phân phối đợt 2 đối với số cổ phần không chào bán hết cho người lao động cho các cán bộ, người lao động khác có tên trong danh sách chương trình ESOP(29/11/16-15:39)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(29/11/16-14:07)
 
 Thông báo nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho người lao động năm 2016 số 132/HTC-CTHĐQT ngày 16/11/2016.(17/11/16-15:11)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(28/10/16-13:45)
 
 Văn bản số 129/HTC-2016 về Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty(27/10/16-15:25)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu, thông qua phương án xử lý chi tiết đối với cổ phiếu không chào bán hết cho người lao động và Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, ...(12/10/16-14:08)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn (22/09/16-11:24)
 
 Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và thông qua tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2016(06/09/16-15:57)
 
 Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (29/08/16-10:55)
 
 Thông báo đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền Đợt II năm 2016(25/08/16-13:59)
 
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2016 (25/08/16-13:43)
 
 Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn của Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội(18/08/16-11:34)
 
 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền Đợt II năm 2016(18/08/16-10:14)
 
 Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt Đợt II năm 2016(18/08/16-10:11)
 
 Nghị quyết của HĐQT về chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2016(18/08/16-10:54)
 
 Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần thay đổi lần thứ 8 ngày 11 tháng 8 năm 2016(15/08/16-10:41)
 
 Thông báo về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký(09/08/16-15:30)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (08/08/16-09:10)
 
 Nghị quyết của HĐQT về việc Tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ dung Điều lệ Công ty(29/07/16-09:43)
 
 Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành(21/07/16-15:53)
 
 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu(18/07/16-15:42)
 
 Ngày 11/7/2016 Công ty đã nhận được văn bản số 3531/UBND-ĐTMT ngày 07/7/2016 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về công nhận Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn(12/07/16-14:16)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(05/07/16-14:53)
 
 Ngày 04/7/2016 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã nhận được Văn bản về nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đối với dự án Trung tâm Thương mại và khu chưng cư cao tầng tại Xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn của Cục Thuế TPHCM(04/07/16-11:56)
 
 Văn bản Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu(23/06/16-10:01)
 
 Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu(23/06/16-10:02)
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV năm 2015 và đợt I năm 2016(02/06/16-15:04)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(01/06/16-09:37)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số (26/05/16-09:49)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty và Khen thưởng năm 2015 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát(23/05/16-14:05)
 
 Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV năm 2015 và đợt I năm 2016(12/05/16-11:05)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt IV năm 2015 và đợt I năm 2016(12/05/16-10:34)
 
 Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế số 1692/QĐ-CT-XP ngày 28/4/2016(04/05/16-15:54)
 
 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(23/04/16-10:19)
 
 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(22/04/16-16:24)
 
 Thông báo Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2016(08/04/16-13:26)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(08/04/16-12:17)
 
 Nghị quyết Hội đồng quản trị của phiên họp ngày 28 tháng 03 năm 2016(29/03/16-16:38)
 
 Quyết định về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(29/03/16-16:11)
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2015(07/03/16-12:58)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016(19/02/16-14:06)
 
 Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2015(04/02/16-09:57)
 
 Nghị quyết Hội đồng quản trị của phiên họp ngày 03 tháng 02 năm 2016(04/02/16-09:39)
 
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(19/01/16-09:16)
 
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_Ông Vũ Hùng Sơn (ngày 05/01/2016)(07/01/16-14:00)
 
 Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quốc Huy - Chức vụ Giám đốc Tài chính(30/12/15-16:32)
 
 Quyết định thôi việc của Bà Lê Thị Mộng Điệp - Phó Tổng giám đốc(29/12/15-16:06)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(18/12/15-10:58)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(18/11/15-10:07)
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2015(10/11/15-11:40)
 
 Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2015(22/10/15-14:56)
 
 Nghị quyết Hội đồng quản trị của phiên họp ngày 21 tháng 10 năm 2015(21/10/15-14:44)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(15/10/15-14:11)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà Phan Bạch Ngọc(24/09/15-11:41)
 
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(24/09/15-11:11)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà Phan Bạch Ngọc(20/08/15-11:07)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(20/08/15-10:02)
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2015(10/08/15-10:13)
 
 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng và giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị thực hiện thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị(07/08/15-17:03)
 
 Quyết định về chấp thuận cho chuyển nhượng dự án Trung tâm thương mại và Khu chưng cư cao tầng tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn(27/07/15-12:16)
 
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - CHXD Số 3 Đông Thạnh(15/07/15-10:59)
 
 Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(09/06/15-15:00)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty(29/05/15-11:46)
 
 Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014(12/05/15-10:15)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014(12/05/15-10:18)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ(06/05/15-11:01)
 
 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015(22/04/15-15:40)
 
 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015(21/04/15-10:41)
 
 Thông báo về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015(31/03/15-17:02)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(31/03/15-11:42)
 
 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015(30/03/15-18:07)
 
 Quyết định về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015(30/03/15-17:12)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị phiên họp 24 tháng 03 năm 2015(24/03/15-16:09)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(03/03/15-15:55)
 
 Giấy Xác Nhận Đủ Điều Kiện Làm Thương Nhân Phân Phối Xăng Dầu(09/02/15-10:46)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2014(30/01/15-13:58)
 
 Quyết định của Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015(28/01/15-16:54)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015(28/01/15-16:51)
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2014(04/12/14-10:35)
 
 Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2014(04/12/14-09:24)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị phiên họp 03 tháng 12 năm 2014(04/12/14-09:33)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(28/11/14-10:32)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp(28/10/14-09:15)
 
 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Nguyễn Ngọc Thảo(18/09/14-09:31)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị phiên họp 29 tháng 08 năm 2014(29/08/14-15:42)
 
 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Nguyễn Ngọc Thảo(27/08/14-10:32)
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2014(20/08/14-15:37)
 
 Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2014(28/07/14-13:05)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014(25/07/14-16:17)
 
 Quyết định của Hội đồng quản trị về phân công nhân sự tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán(16/06/14-16:24)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phân công nhân sự tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán(16/06/14-16:46)
 
  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2013(15/05/14-09:13)
 
 Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2013(09/05/14-14:03)
 
  Nghị quyết của HĐQT về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 và Phương án phân phối lợi nhuận cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty.(09/05/14-14:47)
 
 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(25/04/14-15:18)
 
  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(25/04/14-15:48)
 
  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(08/04/14-11:54)
 
  Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014(08/04/14-11:28)
 
 Quyết định bổ nhiệm Ông Kiều Công Tâm - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh(27/03/14-16:45)
 
 Quyết định bổ nhiệm Bà Lê Thị Mộng Điệp - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chánh(27/03/14-16:29)
 
 Quyết định bổ nhiệm Bà Võ Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng(27/03/14-16:39)
 
 Báo cáo Thường Niên Năm 2013(27/03/14-09:32)
 
 Nghị quyết của Hội đồng quản trị phiên họp 25 tháng 03 năm 2014(26/03/14-11:12)
-NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-HĐQT
-NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-HĐQT
-CBTT BẤT THƯỜNG
-CBTT ĐỊNH KỲ BCTC QUÝ 3 NĂM 2023
-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH (HỢP NHẤT)
-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH (CTY MẸ)
-BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (HỢP NHẤT)
-BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (CTY MẸ)
-Thông báo số 12/2023/HTC-TBngày 31/8/2023
-Công văn 50/HTC-CV CBTT bất thường
-NQ14 liên quan giao dịch tín dụng với Shinhan Bank
-NQ13 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
-NQ12 Phiên họp HĐQT ngày 30/8/2023
-CBTT NQ12, NQ13, NQ14 NGÀY 30/8/2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-CV SỐ 50/2023/CBTT-HTC CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
-CV49/HTC-2023 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN 2023
-BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT - HỢP NHẤT
-BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT
-BÁO CÁO SỐ 06/2023/BC-HTC VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
-CÔNG VĂN SỐ 48/HTC-CV NGÀY 31/7/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN
-CV47/HTC-2023 NGÀY 28/7/2023 V/V CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2023 (HỢP NHẤT)
-CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023
-CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023
-Quyết định số 11/QĐ-HĐQT tái bổ nhiệm Phó TGĐ
-Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT về nhân sự chủ chốt
-CBTT Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT và Quyết định số 11/QĐ-HĐQT
-Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Số 01/2023/GUQ-HTC Ngày 29/05/2023
-Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
-Đơn xin rút đơn từ nhiệm Ông Lê Văn Tèo
-Nghị quyết 08/2023/HĐQT Thông qua phương án khen thưởng năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
-Đơn xin từ nhiệm Ông Lê Văn Tèo
-Quyết định 07/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2023 (Hợp nhất) ngày 26/04/2023
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2023 và Giải trình Kết quả BCTC Quý I Năm 2023 (Công ty Mẹ) ngày 26/04/2023
-Nghị quyết 07/2023/HĐQT Về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023
-Nghị quyết 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Quyết định 07/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 03 năm 2022
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Thông báo số 07/HTC-HĐQT-TB ngày 23/03/2023 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (ký ngày 06/03/2023)
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (ký ngày 06/03/2023)
-Nghị quyết 02/2023 NQ-HĐQT Về việc gia hạn tiến độ của dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn
-Thông báo 03/2023/HTC-TB Về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Nghị quyết 01/2023 NQ-HĐQT Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Quyết định 01/QĐ-HTC về việc nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí của ông Tô Văn Liêm, phó Tổng Giám đốc, từ ngày 01/05/2023
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2022 và Giải trình kết quả BCTC Quý IV Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 19/01/2023
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2022 và Giải trình Kết quả BCTC Quý IV Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 19/01/2023
-Thông báo số 01/2023/HTC-TB ngày 04/01/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt II năm 2022
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Quyết định 197/QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Quyết định 196/QĐ Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Quyết định 48/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Quyết định 49/HĐQT-QĐ Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Quyết định 193/QĐ Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch 2023 và bổ nhiễm, miễn nhiệm nhân sự năm 2023
-Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tạm trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi năm 2022 (Cty TNHH Ql& KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn)
-Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2022
-Thông báo số 25/2022/HTC-TB ngày 12/12/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2022
-Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hóc Môn
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà PHAN THỊ HỒNG PHÚC
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông TÔ VĂN LIÊM
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/10/2022
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/10/2022
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phan Thị Hồng Phúc - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Tô Văn Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
-Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Số 01/2022/GUQ-HTC Ngày 14/10/2022
-Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
-Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
-Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu số 532-TNPP/QĐ-BCT, cấp lần thứ nhất: ngày 10/03/2020; Cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ nhất: ngày 23/09/2022
-Thông báo số 21/2022/HTC-TB ngày 30/09/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt I năm 2022
-Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022
-Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (trước và sau hợp nhất) đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán nội bộ bán niên 2022
-Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (đính kèm Qui chế tài chính)
-Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế Đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (đính kèm Qui chế Đại diện vốn)
-Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
-Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Chi nhánh TP.HCM (HDBank)
-Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022
-Thông báo số 20/2022/HTC-TB ngày 09/09/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2022
-Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2022
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 12 ngày 16/08/2022
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - hợp nhất cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (ký ngày 12/8/2022)
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (ký ngày 12/8/2022)
-Thông báo số 2533/TB-SGDHN ngày 08/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã CK: HTC)
-Quyết định số 538/QĐ-SGDHN ngày 02/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thị Trấn (Lần 5, ngày 29/7/2022)
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thới Tam Thôn (Lần 3, ngày 29/7/2022)
-Thông báo số 18/2022/HTC-TB ngày 01/8/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/07/2022
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/07/2022
-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 08/2022/BC-HTC ngày 27/7/2022
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 09/BC-HTC ngày 27/7/2022
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022 số 02/HTC ngày 27/07/2022
-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2010/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 7 năm 2022
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 11 ngày 19/07/2022
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Số 3 - Đông Thạnh
-Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sửa đổi và bổ sung ký ngày 14/07/2022
-Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
-Văn bản số 4325/UBCK-QLCB ngày 07/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Xuân
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Hiệp 2
-Nghị quyết của HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
-Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Phương án kinh doanh lô lớn xăng dầu phục vụ nhu cầu bán buôn và bán lẻ.
-Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Trung Mỹ Tây, CHXD Số 2 Đông Thạnh, Cửa hàng ăn uống Hương Cau.
-Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 07/2022/BC-HTC ngày 01/7/2022
-Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 16/2022/TB-HTC ngày 01/7/2022
-Quyết định số 38/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2022 của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
-NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-HĐQT
-BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (CTY MẸ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ