Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Thứ 4, 18/01/2017
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến1
 Lượt truy cập1,049,377

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Tên tiếng Anh : HOCMON TRADE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : HOTRACO

Vốn điều lệ : 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng)

Mã chứng khoán : HTC

Trụ sở chính : Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-8) 38915294 - 38913942

Fax : (84-8) 38910457

Website : http://www.hotraco.com.vn

Email : hotraco@vnn.vn

Giấy phép thành lập : Quyết định số 7508/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn thành Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0302481483 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 27 tháng 01 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04 tháng 09 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2011; đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2011; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 11 tháng 08 năm 2016.

Ngành nghề kinh doanh :

Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực :

- Kinh doanh xăng dầu

- Kinh doanh bất động sản

- Quản lý - kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

- Dịch vụ gia công giết mổ gia súc

- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng


-Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Quyết định số 15/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu ngày 06/01/2017
-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền Đợt III năm 2016
-Quyết định số 144/HTC-HĐQT-QĐ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt Đợt III năm 2016
-Nghị quyết số 143/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về Chi trả tạm ứng cổ tức Đợt III năm 2016
-Nghị quyết số 142/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ
-Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
-Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động trong công ty
-Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua danh sách và số lượng cổ phần cụ thể được phân phối đợt 2 đối với số cổ phần không chào bán hết cho người lao động cho các cán bộ, người lao động khác có tên trong danh sách chương trình ESOP
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp
-Thông báo nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho người lao động năm 2016 số 132/HTC-CTHĐQT ngày 16/11/2016.
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Hợp nhất)
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Bà Lê Thị Mộng Điệp
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Công ty mẹ)
-Văn bản số 129/HTC-2016 về Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu, thông qua phương án xử lý chi tiết đối với cổ phiếu không chào bán hết cho người lao động và Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, ...
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và thông qua tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2016
-Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Văn bản Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016
-Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
-Thông báo đính chính về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền Đợt II năm 2016
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2016
-Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tài chính
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chon cho người lao động (ESOP) năm 2016
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Hợp nhất)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Công ty mẹ)
-Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn của Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền Đợt II năm 2016
-Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt Đợt II năm 2016
-Nghị quyết của HĐQT về chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2016
-Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần thay đổi lần thứ 8 ngày 11 tháng 8 năm 2016
-Thông báo về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký
-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ