Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Tin tức      Thứ 7, 08/05/2021
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến9
 Lượt truy cập2,190,441
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
 
Thông báo số 81/2021/HTC-TB ngày 27/4/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt IV năm 2020
   
 
Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (v/v tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2020)
   
 
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
   
 
Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
   
 
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
   
 
Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn năm 2021 ký ngày 26/4/2021
   
 
Thông báo thay đổi nhân sự số 71/HTC-HĐQT ngày 26/4/2021
   
 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021
   
 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021
   
 
Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 23/04/2021
   
 
Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 23/04/2021
   
 
Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
   
 
Ký kết Hợp đồng Kiểm toán nội bộ số 378/2021/AUP/PRV ngày 01/04/2021 với Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam
   
 
Báo cáo thường niên năm 2020 (ký ngày 30/03/2021)
   
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ký ngày 25/3/2021)
   
 
Thông báo số 57/HTC-HĐQT-TB ngày 25/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
   
 
Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2021 của HĐQT về về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
   
 
Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc chon Ngân hàng Agribank bao lãnh nghĩa vụ tài chính Dự án XTĐ)
   
 
Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc về việc chọn đơn vị kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn)
   
 
Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Mỵ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT)
   
 
Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc Chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
   
 
Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)
   
 
Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)
   
 
Quyết định số 598/QĐ-CTTPHCM ngày 15/03/2021 về Điều chỉnh Quyết định số 336/QĐ-CTTPHCM ngày 08/02/2021 của Cục Thuế TP.HCM
   
 
Quyết định số 336/QĐ-CTTPHCM ngày 08/02/2021 của Cục Thuế TP.HCM về miễn, giảm tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
   
 
Thông báo số 24/2021/HTC-TB ngày 05/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
   
 
Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm trích Quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2020)
   
 
Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
   
 
Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (BCQT số 17/BC-HTC ngày 29/01/2021)
   
 
Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/01/2021
   
 
Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/01/2021
   
 
Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020 số 11/BC-HTC ngày 26/01/2021
   
 
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 10/BC-HTC ngày 26/01/2021
   
 
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Ông LÊ ANH PHƯƠNG
 
Thông báo số 09/2021/HTC-TB ngày 18/01/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức đợt III năm 2020
   
 
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà LÊ THỤY MỴ CHÂU
 
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Ông LÊ ANH PHƯƠNG
 
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020 số 06/HTC ngày 08/01/2021
   
 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
 
Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
 
Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
 
Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
 
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
 
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
 
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
 
Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
 
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
-Thông báo số 81/2021/HTC-TB ngày 27/4/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt IV năm 2020
-Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (v/v tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2020)
-Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
-Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
-Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
-Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn năm 2021 ký ngày 26/4/2021
-Thông báo thay đổi nhân sự số 71/HTC-HĐQT ngày 26/4/2021
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 23/04/2021
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 23/04/2021
-Nghị quyết số 65/2021/NQ-HĐQT ngày 19/04/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
-Ký kết Hợp đồng Kiểm toán nội bộ số 378/2021/AUP/PRV ngày 01/04/2021 với Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam
-Báo cáo thường niên năm 2020 (ký ngày 30/03/2021)
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ký ngày 25/3/2021)
-Thông báo số 57/HTC-HĐQT-TB ngày 25/03/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
-Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2021 của HĐQT về về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
-Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc chon Ngân hàng Agribank bao lãnh nghĩa vụ tài chính Dự án XTĐ)
-Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc về việc chọn đơn vị kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn)
-Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Mỵ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT)
-Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc Chương trình và nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)
-Quyết định số 598/QĐ-CTTPHCM ngày 15/03/2021 về Điều chỉnh Quyết định số 336/QĐ-CTTPHCM ngày 08/02/2021 của Cục Thuế TP.HCM
-Quyết định số 336/QĐ-CTTPHCM ngày 08/02/2021 của Cục Thuế TP.HCM về miễn, giảm tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Thông báo số 24/2021/HTC-TB ngày 05/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
-Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm trích Quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2020)
-Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 05/02/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
-Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (BCQT số 17/BC-HTC ngày 29/01/2021)
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/01/2021
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/01/2021
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2020 số 11/BC-HTC ngày 26/01/2021
-Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 10/BC-HTC ngày 26/01/2021
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Ông LÊ ANH PHƯƠNG
-Thông báo số 09/2021/HTC-TB ngày 18/01/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức đợt III năm 2020
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà LÊ THỤY MỴ CHÂU
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Ông LÊ ANH PHƯƠNG
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020 số 06/HTC ngày 08/01/2021
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ