Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Liên hệ      Thứ 5, 06/08/2020
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến6
 Lượt truy cập1,939,426
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457

Họ và tên  *
Email  *
Địa chỉ  
Tên Công ty  
Điện thoại  
Nội dung liên hệ  *
 * Bắt buộc nhập
  
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 số 88/BC-HTC ngày 28/07/2020
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 số 87/BC-HTC ngày 28/07/2020
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 số 86/HTC ngày 28/07/2020
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/7/2020
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/7/2020
-Thông báo thay đổi nhân sự số 81/HTC-HĐQT ngày 23/7/2020 (Người được ủy quyền công bố thông tin)
-Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 80/GUQ-HTC ngày 23/7/2020 (bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền)
-Thông báo thay đổi nhân sự số 78/HTC-HĐQT ngày 23/7/2020 (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn)
-Nghị quyết số 77/2020/NQ-HĐQT ngày 23/7/2020 của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 23/7/2020
-Thông báo số 74/2020/HTC-TB ngày 21/7/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2020
-Quyết định số 67/HĐQT-QĐ ngày 29/06/2020 của HĐQT về việc tái bổ nhiệm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đối với ông Nguyễn Tiến Dũng
-Quyết định số 66/HĐQT-QĐ ngày 29/06/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc tài chính đối với ông Bùi Quốc Huy
-Thông báo số 64/2020/HTC-TB ngày 26/6/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2020
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 63/2020/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 62/2020/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020
-Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2020 số 2101/20/AUD.VVALUES ngày 23/6/2020
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 53/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020
-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020
-Quyết định số 2012/QĐ-CT ngày 08/6/2020 của Cục Thuế Tp.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
-Thông báo số 51/HTC-HĐQT-TB ngày 14/5/2020 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
-Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 14/05/2020 của HĐQT về Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 24/4/2020
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 24/4/2020
-Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2020 về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Công văn số 2257/ĐKKD-THKT ngày 09/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (15/4/2020)
-Thông báo số 43/TB-HĐQT ngày 31/3/2020 về Tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
-Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2020 của HĐQT về Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ký ngày 23/3/2020)
-Thông báo số 28/HTC-HĐQT-TB ngày 23/3/2020 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
-Thông báo số 27/2020/HTC-TB ngày 23/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2019
-Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2020 của HĐQT về Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 19/03/2020 về việc thông qua Chương trình và nội dung các tài liều trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
-Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 267/TNPP-QĐ-BCT ngày 10/03/2020 của Bộ Công Thương
-Báo cáo thường niên năm 2019 (ký ngày 02/03/2020)
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020
-Báo cáo tài chính Năm 2019 (Hợp nhất) đã kiểm toán ngày 21/02/2020
-Báo cáo tài chính Năm 2019 (Công ty mẹ) đã kiểm toán ngày 21/02/2020
-Thông báo số 10/2020/HTC-TB ngày 18/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III (đợt cuối) năm 2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 18/02/2020 về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Chi trả cổ tức đợt III (đợt cuối) năm 2019
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 16/01/2020
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 16/01/2020
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2019 số 04/BC-HTC ngày 16/01/2020
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2019 số 03/HTC ngày 16/01/2020
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2019 số 02/BC-HTC ngày 16/01/2020
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 124/2019/NQ-HĐQT ngày 26/12/2019 về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hóc Môn
-Thông báo số 114/HTC-HĐQT ngày 03/12/2019 về việc thay đổi nhân sự (Kế toán trưởng Công ty)
-Quyết định số 112/2019/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/12/2019 về việc thay đổi nhân sự
-Thông báo số 111/2019/HTC-TB ngày 26/11/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2019
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào
-Ngày 12/11/2019 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn có nhận được Quyết định số 5669/QĐ-CT ngày 05/11/2019 của Cục Thuế TP.HCM về việc Xử phạt vi phạm hành chính về thuế
-Thông báo số 107/2019/HTC-TB ngày 05/11/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 106/2019/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 105/2019/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019
-Quyết định số 104/2019/QĐ-HĐTV của Hội đồng quản trị ngày 05/11/2019 về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/10/2019
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2019
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà Nguyễn Ngọc Đào
-Thông báo số 98/2019/HTC-TB ngày 22/8/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 93/2019/NQ-HĐQT ngày 21/08/2019
-Thông báo thay đổi nhân sự số 88/HTC-HĐQT ngày 01/8/2019
-Thông báo số 87/2019/HTC-TB ngày 01/8/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2019
-Quyết định số 86/HTC-HĐQT-QĐ về việc phân công nhân sự tạm thời đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán ngày 01/8/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 85/2019/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 84/2019/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 83/2019/NQ-HĐQT ngày 01/08/2019
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Hợp nhất) ngày 01/8/2019
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 01/8/2019
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019 số 74/HTC ngày 24/07/2019
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 số 73/BC-HTC ngày 24/07/2019
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019 số 72/BC-HTC ngày 24/07/2019
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 23/7/2019
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 23/7/2019
-Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2019
-Thông báo số 67/2019/HTC-TB ngày 10/6/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2018
-Thông báo số 62/2019/HTC-TB ngày 20/05/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2018
-Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 60/2019/NQ-HĐQT ngày 20/05/2019
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/04/2019
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/04/2019
-Thông báo thay đổi nhân sự số 52/HTC-HĐQT ngày 25/4/2019
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 51/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019
-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Thông báo số 40/2019/HTC-TB ngày 12/4/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2018
-Thông báo số 38/HTC-HĐQT-TB ngày 12/4/2019 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1
-Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2019 về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Công văn số 29/HTC-CV ngày 19 tháng 03 năm 2019 (về việc đính chính thông tin trên Nghị quyết số 25/2019/NQ-HDQT và Thông báo số 26/2019/HTC-TB)
-Thông báo số 28/2019/HTC-TB ngày 19/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Thông báo số 26/2019/HTC-TB ngày 19/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ