Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Báo cáo tài chính   Thứ 2, 26/10/2020
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến6
 Lượt truy cập2,021,118
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 22/10/2020(21/10/20-21:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 22/10/2020(21/10/20-21:34)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC - Hợp nhất (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020(19/08/20-00:47)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020(19/08/20-00:22)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 số 88/BC-HTC ngày 28/07/2020(28/07/20-04:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/7/2020(28/07/20-00:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/7/2020(28/07/20-00:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 24/4/2020(23/04/20-21:19)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 24/4/2020(23/04/20-21:07)
 
 Báo cáo thường niên năm 2019 (ký ngày 02/03/2020)(02/03/20-04:03)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2019 (Hợp nhất) đã kiểm toán ngày 21/02/2020(21/02/20-00:17)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2019 (Công ty mẹ) đã kiểm toán ngày 21/02/2020(21/02/20-00:55)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 16/01/2020(19/01/20-21:27)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 16/01/2020(19/01/20-21:25)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2019 số 02/BC-HTC ngày 16/01/2020(16/01/20-03:11)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/10/2019(24/10/19-22:25)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2019(24/10/19-22:57)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Hợp nhất) ngày 01/8/2019(01/08/19-04:29)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 01/8/2019(01/08/19-04:42)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019 số 72/BC-HTC ngày 24/07/2019(23/07/19-23:37)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 23/7/2019(23/07/19-00:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 23/7/2019(23/07/19-00:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/04/2019(25/04/19-00:39)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/04/2019(25/04/19-00:03)
 
 Báo cáo thường niên năm 2018 (ngày 12/03/2019)(11/03/19-21:53)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2018 (Hợp nhất) đã kiểm toán ngày 07/03/2019(07/03/19-02:40)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2018 (Công ty mẹ) đã kiểm toán ngày 07/03/2019(07/03/19-02:16)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 24/01/2019(24/01/19-01:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 24/01/2019(24/01/19-01:28)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2018 số 07/BC-HTC ngày 23/01/2019(23/01/19-03:07)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/10/2018(25/10/18-21:09)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2018(24/10/18-23:13)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)(28/08/18-03:13)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)(28/08/18-03:25)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 số 64/BC-HTC ngày 27/7/2018(27/07/18-00:34)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 Hợp nhất (ký ngày 27/7/2018)(26/07/18-21:40)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 (Công ty mẹ) ký ngày 26/7/2018(25/07/18-23:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/4/2018(26/04/18-02:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 26/4/2018(26/04/18-02:30)
 
 Báo cáo thường niên năm 2017(15/03/18-00:50)
 
 Công văn Công bố báo cáo tài chính năm 2017 (Hợp nhất)(09/03/18-09:59)
 
 Công văn Công bố báo cáo tài chính năm 2017 (Công ty mẹ)(09/03/18-09:42)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2017 (Hợp nhất) đã kiểm toán(08/03/18-02:02)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2017 (Công ty mẹ) đã kiểm toán(07/03/18-23:43)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2017 (Hợp nhất)(29/01/18-06:52)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2017 (Công ty mẹ)(29/01/18-04:42)
 
 Báo cáo quản trị công ty năm 2017(29/01/18-03:29)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 2017(29/01/18-02:03)
 
 Văn bản số 167/UBCK-GSĐC ngày 09/01/2018 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính năm 2018 của HTC(17/01/18-03:12)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Hợp nhất)(27/10/17-00:11)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Công ty mẹ)(26/10/17-02:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Hợp nhất)(29/08/17-06:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Công ty mẹ)(29/08/17-06:25)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Hợp nhất)(27/07/17-23:39)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Công ty mẹ)(25/07/17-22:40)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017(25/07/17-04:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Hợp nhất)(26/04/17-03:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Công ty mẹ)(24/04/17-07:16)
 
 Báo cáo thường niên năm 2016(23/03/17-22:27)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(20/03/17-07:50)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(20/03/17-06:10)
 
 Báo cáo quản trị năm 2016(25/01/17-03:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Hợp nhất)(24/01/17-03:33)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Công ty mẹ)(23/01/17-04:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Hợp nhất)(28/10/16-04:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Công ty mẹ)(27/10/16-04:31)
 
 Văn bản Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-02:26)
 
 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-02:09)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Hợp nhất)(20/08/16-02:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Công ty mẹ)(20/08/16-02:31)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016(28/07/16-03:47)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Hợp nhất)(27/07/16-04:37)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Công ty mẹ)(26/07/16-03:18)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Hợp nhất)(25/04/16-23:51)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Công ty mẹ)(25/04/16-23:46)
 
 Báo cáo thường niên năm 2015(06/04/16-23:03)
 
 Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015(05/04/16-23:55)
 
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(29/03/16-06:37)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2015 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(29/03/16-06:06)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2015(28/01/16-03:41)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Hợp nhất)(22/01/16-02:45)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Công ty mẹ)(21/01/16-21:42)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Hợp nhất)(02/11/15-03:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Công ty mẹ)(22/10/15-05:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Hợp nhất)(19/08/15-03:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Công ty mẹ)(19/08/15-03:22)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Hợp nhất)(31/07/15-08:06)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015(27/07/15-03:46)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/07/15-02:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)(11/05/15-05:35)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015(11/05/15-05:13)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/04/15-06:48)
 
 Báo cáo thường niên năm 2014(23/03/15-00:43)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Hợp nhất(18/03/15-04:12)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(18/03/15-04:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Hợp nhất)(02/02/15-04:58)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2014(30/01/15-02:09)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Công ty mẹ)(19/01/15-04:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Hợp nhất)(12/11/14-04:25)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/10/14-03:06)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014(22/08/14-00:03)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Hợp nhất)(14/08/14-05:04)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Công ty mẹ)(14/08/14-05:24)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2014(29/07/14-06:14)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Hợp nhất)(28/07/14-23:33)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/07/14-04:54)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014(26/05/14-00:05)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Hợp nhất)(24/04/14-22:19)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/04/14-06:44)
 
 Báo cáo Thường Niên Năm 2013(26/03/14-22:48)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Hợp Nhất(17/03/14-04:27)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Mẹ(17/03/14-04:23)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính Hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-02:57)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-02:54)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2013(26/01/14-23:50)
 
 Báo Cáo Quản Trị Năm 2013(26/01/14-23:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2013 (Công ty mẹ)(16/01/14-21:07)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2013(28/10/13-00:40)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2013 (Công ty mẹ)(16/10/13-05:09)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2013(01/10/13-00:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (hợp nhất)(13/08/13-22:34)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (Công ty mẹ)(13/08/13-04:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2013(31/07/13-03:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2013 (Công ty mẹ)(15/07/13-01:38)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý I Năm 2013(02/05/13-05:30)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2013 (Công ty mẹ)(19/04/13-05:28)
 
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán)(28/03/13-08:13)
 
  Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(28/03/13-07:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2012(31/01/13-03:22)
 
  Báo Cáo Quản Trị Năm 2012(23/01/13-06:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2012 (Công ty mẹ)(23/01/13-06:29)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2012(31/10/12-01:20)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2012 (Công ty mẹ)(17/10/12-23:31)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (hợp nhất)(03/08/12-07:41)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (Công ty mẹ)(03/08/12-07:05)
 
 Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2012(24/07/12-05:31)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2012(24/07/12-05:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2012 (Công ty mẹ)(19/07/12-03:25)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2011(25/05/12-00:58)
 
 Giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC Kiểm toán năm 2011 và BCTC Công ty tự lập(02/05/12-05:52)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Sau hợp nhất(02/05/12-03:20)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Trước hợp nhất(26/04/12-01:57)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán)(02/04/12-21:00)
 
 Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(02/04/12-21:37)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (chưa kiểm toán)(13/02/12-22:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2011 (chưa hợp nhất)(21/01/12-08:36)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (Hợp nhất)(02/11/11-23:40)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (trước hợp nhất)(23/10/11-22:49)
 
 Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (hợp nhất)(14/08/11-23:21)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (trước hợp nhất)(14/08/11-23:43)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Hợp nhất)(28/07/11-03:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Chưa hợp nhất)(20/07/11-05:38)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý I Năm 2011(11/05/11-00:57)
 
 Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2011(22/04/11-22:02)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2010(30/03/11-04:13)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2010 (đã kiểm toán)(28/03/11-05:20)
 
 Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) Năm 2010 - chưa hợp nhất(16/03/11-23:18)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010 - Hợp nhất(10/02/11-23:07)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010(25/01/11-05:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010 (Hợp nhất)(28/10/10-05:48)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010(21/10/10-00:34)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính (hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2010(25/08/10-04:22)
 
 Báo cáo kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (trước hợp nhất)(11/08/10-22:05)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010 - Hợp nhất(26/07/10-00:59)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010(20/07/10-04:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010 - Hợp nhất(05/05/10-05:56)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010(22/04/10-06:59)
 
 Báo cáo thường niên năm 2009(18/03/10-06:03)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã được kiểm toán)(18/03/10-05:10)
 
 Báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) - Công ty mẹ(12/03/10-03:04)
 
  Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009 (Hợp nhất)(11/11/09-03:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009(23/10/09-04:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II - Năm 2009(28/07/09-00:25)
 
 Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I - Năm 2009(04/05/09-03:46)
 
 Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán (Công ty mẹ)(23/04/09-01:45)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2008 đã kiểm toán(23/04/09-00:56)
 
 Báo cáo thường niên năm 2008(13/04/09-04:22)
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 22/10/2020
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 22/10/2020
-Thông báo thay đổi nhân sự số 101/HTC-HĐQT ngày 24/8/2020 (về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty)
-Thông báo thay đổi nhân sự số 99/HTC-HĐQT ngày 24/8/2020 (về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty)
-Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty
-Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hồng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
-Nghị quyết số 96/2020/NQ-HĐQT ngày 24/8/2020 của Hội đồng quản trị (về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và Người phụ trách quản trị Công ty)
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC - Hợp nhất (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 số 88/BC-HTC ngày 28/07/2020
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ