Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Báo cáo tài chính   Thứ 7, 29/01/2022
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến49
 Lượt truy cập2,427,813
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/01/2022(27/01/22-16:54)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/01/2022(27/01/22-15:46)
 
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số 01/BC-HTC ngày 25/01/2022(25/01/22-20:19)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/10/2021(27/10/21-08:14)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/10/2021(27/10/21-08:36)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - hợp nhất cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (ký ngày 16/8/2021)(17/08/21-13:34)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (ký ngày 16/8/2021)(17/08/21-13:42)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 30/07/2021(30/07/21-12:57)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 30/07/2021(30/07/21-12:24)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021 số 109/BC-HTC ngày 28/07/2021(28/07/21-18:44)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 23/04/2021(22/04/21-18:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 23/04/2021(22/04/21-18:17)
 
 Báo cáo thường niên năm 2020 (ký ngày 30/03/2021)(30/03/21-10:39)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)(17/03/21-14:13)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)(17/03/21-14:47)
 
 Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (BCQT số 17/BC-HTC ngày 29/01/2021)(29/01/21-15:32)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/01/2021(28/01/21-10:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/01/2021(28/01/21-09:32)
 
 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 10/BC-HTC ngày 26/01/2021(26/01/21-17:13)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 22/10/2020(22/10/20-08:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 22/10/2020(22/10/20-08:34)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC - Hợp nhất (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020(19/08/20-11:47)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020(19/08/20-11:22)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 số 88/BC-HTC ngày 28/07/2020(28/07/20-15:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/7/2020(28/07/20-11:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/7/2020(28/07/20-11:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 24/4/2020(24/04/20-08:19)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 24/4/2020(24/04/20-08:07)
 
 Báo cáo thường niên năm 2019 (ký ngày 02/03/2020)(02/03/20-16:03)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2019 (Hợp nhất) đã kiểm toán ngày 21/02/2020(21/02/20-12:17)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2019 (Công ty mẹ) đã kiểm toán ngày 21/02/2020(21/02/20-12:55)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 16/01/2020(20/01/20-09:27)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 16/01/2020(20/01/20-09:25)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2019 số 02/BC-HTC ngày 16/01/2020(16/01/20-15:11)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/10/2019(25/10/19-09:25)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2019(25/10/19-09:57)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Hợp nhất) ngày 01/8/2019(01/08/19-15:29)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 01/8/2019(01/08/19-15:42)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019 số 72/BC-HTC ngày 24/07/2019(24/07/19-10:37)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 23/7/2019(23/07/19-11:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 23/7/2019(23/07/19-11:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/04/2019(25/04/19-11:39)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/04/2019(25/04/19-11:03)
 
 Báo cáo thường niên năm 2018 (ngày 12/03/2019)(12/03/19-08:53)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2018 (Hợp nhất) đã kiểm toán ngày 07/03/2019(07/03/19-14:40)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2018 (Công ty mẹ) đã kiểm toán ngày 07/03/2019(07/03/19-14:16)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 24/01/2019(24/01/19-13:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 24/01/2019(24/01/19-13:28)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2018 số 07/BC-HTC ngày 23/01/2019(23/01/19-15:07)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/10/2018(26/10/18-08:09)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2018(25/10/18-10:13)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)(28/08/18-14:13)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)(28/08/18-14:25)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 số 64/BC-HTC ngày 27/7/2018(27/07/18-11:34)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 Hợp nhất (ký ngày 27/7/2018)(27/07/18-08:40)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 (Công ty mẹ) ký ngày 26/7/2018(26/07/18-10:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/4/2018(26/04/18-13:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 26/4/2018(26/04/18-13:30)
 
 Báo cáo thường niên năm 2017(15/03/18-11:50)
 
 Công văn Công bố báo cáo tài chính năm 2017 (Hợp nhất)(09/03/18-21:59)
 
 Công văn Công bố báo cáo tài chính năm 2017 (Công ty mẹ)(09/03/18-21:42)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2017 (Hợp nhất) đã kiểm toán(08/03/18-14:02)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2017 (Công ty mẹ) đã kiểm toán(08/03/18-11:43)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2017 (Hợp nhất)(29/01/18-18:52)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2017 (Công ty mẹ)(29/01/18-16:42)
 
 Báo cáo quản trị công ty năm 2017(29/01/18-15:29)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 2017(29/01/18-14:03)
 
 Văn bản số 167/UBCK-GSĐC ngày 09/01/2018 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính năm 2018 của HTC(17/01/18-15:12)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Hợp nhất)(27/10/17-11:11)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Công ty mẹ)(26/10/17-13:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Hợp nhất)(29/08/17-17:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Công ty mẹ)(29/08/17-17:25)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Hợp nhất)(28/07/17-10:39)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Công ty mẹ)(26/07/17-09:40)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017(25/07/17-15:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Hợp nhất)(26/04/17-14:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Công ty mẹ)(24/04/17-18:16)
 
 Báo cáo thường niên năm 2016(24/03/17-09:27)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(20/03/17-18:50)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(20/03/17-17:10)
 
 Báo cáo quản trị năm 2016(25/01/17-15:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Hợp nhất)(24/01/17-15:33)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Công ty mẹ)(23/01/17-16:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Hợp nhất)(28/10/16-15:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Công ty mẹ)(27/10/16-15:31)
 
 Văn bản Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-13:26)
 
 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-13:09)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Hợp nhất)(20/08/16-13:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Công ty mẹ)(20/08/16-13:31)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016(28/07/16-14:47)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Hợp nhất)(27/07/16-15:37)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Công ty mẹ)(26/07/16-14:18)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Hợp nhất)(26/04/16-10:51)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Công ty mẹ)(26/04/16-10:46)
 
 Báo cáo thường niên năm 2015(07/04/16-10:03)
 
 Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015(06/04/16-10:55)
 
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(29/03/16-17:37)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2015 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(29/03/16-17:06)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2015(28/01/16-15:41)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Hợp nhất)(22/01/16-14:45)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Công ty mẹ)(22/01/16-09:42)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Hợp nhất)(02/11/15-15:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Công ty mẹ)(22/10/15-16:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Hợp nhất)(19/08/15-14:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Công ty mẹ)(19/08/15-14:22)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Hợp nhất)(31/07/15-19:06)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015(27/07/15-14:46)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/07/15-13:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)(11/05/15-16:35)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015(11/05/15-16:13)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/04/15-17:48)
 
 Báo cáo thường niên năm 2014(23/03/15-11:43)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Hợp nhất(18/03/15-15:12)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(18/03/15-15:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Hợp nhất)(02/02/15-16:58)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2014(30/01/15-14:09)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Công ty mẹ)(19/01/15-16:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Hợp nhất)(12/11/14-16:25)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/10/14-14:06)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014(22/08/14-11:03)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Hợp nhất)(14/08/14-16:04)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Công ty mẹ)(14/08/14-16:24)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2014(29/07/14-17:14)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Hợp nhất)(29/07/14-10:33)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/07/14-15:54)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014(26/05/14-11:05)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Hợp nhất)(25/04/14-09:19)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/04/14-17:44)
 
 Báo cáo Thường Niên Năm 2013(27/03/14-09:48)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Hợp Nhất(17/03/14-15:27)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Mẹ(17/03/14-15:23)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính Hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-13:57)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-13:54)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2013(27/01/14-11:50)
 
 Báo Cáo Quản Trị Năm 2013(27/01/14-11:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2013 (Công ty mẹ)(17/01/14-09:07)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2013(28/10/13-11:40)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2013 (Công ty mẹ)(16/10/13-16:09)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2013(01/10/13-11:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (hợp nhất)(14/08/13-09:34)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (Công ty mẹ)(13/08/13-15:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2013(31/07/13-14:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2013 (Công ty mẹ)(15/07/13-12:38)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý I Năm 2013(02/05/13-16:30)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2013 (Công ty mẹ)(19/04/13-16:28)
 
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán)(28/03/13-19:13)
 
  Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(28/03/13-18:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2012(31/01/13-15:22)
 
  Báo Cáo Quản Trị Năm 2012(23/01/13-18:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2012 (Công ty mẹ)(23/01/13-18:29)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2012(31/10/12-12:20)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2012 (Công ty mẹ)(18/10/12-10:31)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (hợp nhất)(03/08/12-18:41)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (Công ty mẹ)(03/08/12-18:05)
 
 Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2012(24/07/12-16:31)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2012(24/07/12-16:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2012 (Công ty mẹ)(19/07/12-14:25)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2011(25/05/12-11:58)
 
 Giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC Kiểm toán năm 2011 và BCTC Công ty tự lập(02/05/12-16:52)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Sau hợp nhất(02/05/12-14:20)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Trước hợp nhất(26/04/12-12:57)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán)(03/04/12-08:00)
 
 Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(03/04/12-08:37)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (chưa kiểm toán)(14/02/12-10:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2011 (chưa hợp nhất)(21/01/12-20:36)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (Hợp nhất)(03/11/11-10:40)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (trước hợp nhất)(24/10/11-09:49)
 
 Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (hợp nhất)(15/08/11-10:21)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (trước hợp nhất)(15/08/11-10:43)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Hợp nhất)(28/07/11-14:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Chưa hợp nhất)(20/07/11-16:38)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý I Năm 2011(11/05/11-11:57)
 
 Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2011(23/04/11-09:02)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2010(30/03/11-15:13)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2010 (đã kiểm toán)(28/03/11-16:20)
 
 Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) Năm 2010 - chưa hợp nhất(17/03/11-10:18)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010 - Hợp nhất(11/02/11-11:07)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010(25/01/11-17:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010 (Hợp nhất)(28/10/10-16:48)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010(21/10/10-11:34)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính (hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2010(25/08/10-15:22)
 
 Báo cáo kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (trước hợp nhất)(12/08/10-09:05)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010 - Hợp nhất(26/07/10-11:59)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010(20/07/10-15:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010 - Hợp nhất(05/05/10-16:56)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010(22/04/10-17:59)
 
 Báo cáo thường niên năm 2009(18/03/10-17:03)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã được kiểm toán)(18/03/10-16:10)
 
 Báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) - Công ty mẹ(12/03/10-15:04)
 
  Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009 (Hợp nhất)(11/11/09-15:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009(23/10/09-15:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II - Năm 2009(28/07/09-11:25)
 
 Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I - Năm 2009(04/05/09-14:46)
 
 Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán (Công ty mẹ)(23/04/09-12:45)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2008 đã kiểm toán(23/04/09-11:56)
 
 Báo cáo thường niên năm 2008(13/04/09-15:22)
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/01/2022
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/01/2022
-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số 01/BC-HTC ngày 25/01/2022
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2021 số 02/BC-HTC ngày 25/01/2022
-Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021 số 01/HTC ngày 25/01/2022
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phan Huy Hoàng người có liên quan của bà Phan Thị Hồng Phúc - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty
-Thông báo số 01/2022/HTC-TB ngày 12/01/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2021
-Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2021
-Nghị quyết số 189/2021/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021 về việc Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hóc Môn
-Thông báo số 184/2021/HTC-TB ngày 23/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2021
-Nghị quyết số 183/2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021)
-Quyết định số 180/HĐQT-QĐ ngày 23/12/2021 về việc tái bổ nghiệm ông Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Nghị quyết số 179/2021/NQ-HĐQT ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc tái bổ nhiệm Nhân sự chủ chốt Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn)
-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt số 1
-Nghị quyết số 170/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc thông qua chủ trương bán 804 m2)
-Thông báo số 167/2021/HTC-TB ngày 15/11/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2021
-Nghị quyết số 160/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cô phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt Số 1)
-Nghị quyết số 158/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị (Về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn)
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/10/2021
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/10/2021
-Thông báo số 144/2021/HTC-TB ngày 21/10/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2021
-Nghị quyết số 143/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị (Về Chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Bốc Xếp và Chủ trương Chuyển mục đích 604 m2 đất sang đất thổ cư)
-Nghị quyết số 142/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Chi tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2021 )
-Nghị quyết số 140/2021/NQ-HĐQT ngày 21/10/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 )
-Báo cáo giao dịch cổ đông nội bô_Ông Lê Văn Mỵ
-Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn )
-Nghị quyết số 126/2021/NQ-HĐQT ngày 28/9/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán)
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
-Thông báo số 122/2021/HTC-TB ngày 20/9/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2021
-Thông báo số 119/2021/HTC-TB ngày 18/8/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
-Nghị quyết số 118/2021/NQ-HĐQT ngày 18/8/2021 của Hội đồng quản trị (v/v chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021)
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - hợp nhất cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (ký ngày 16/8/2021)
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (ký ngày 16/8/2021)
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 30/07/2021
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 30/07/2021
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021 số 111/HTC ngày 28/07/2021
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 110/BC-HTC ngày 28/07/2021
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021 số 109/BC-HTC ngày 28/07/2021
-Báo cáo giao dịch cổ đông nội bô_Ông Lê Văn Mỵ
-Quyết định số 1137/QĐ-CCT-KDT ngày 28/6/2021 về việc hoàn thuế của Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - Huyện Hóc Môn
-Quyết định số 1137/QĐ-CCT-KDT ngày 28/6/2021 về việc hoàn thuế của Chi cục Thuế khu vực Quận 12 - Huyện Hóc Môn
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
-Báo cáo giao dịch cổ đông nội bô_Ông Lê Văn Mỵ
-Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_Ông Lê Văn Mỵ (ngày giao dịch 9/6/2021)
-Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (08/06/2021)
-Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng quản trị (v/v thông qua Quy chế kiểm toán nội Công ty)
-Thông báo số 101/2021/HTC-TB ngày 08/6/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt V (đợt cuối) năm 2020
-Thông báo số 94/2021/HTC-TB ngày 24/05/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận tạm ứng cổ tức đợt IV năm 2020
-Thông báo số 90/2021/HTC-TB ngày 14/5/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt V (đợt cuối) năm 2020
-Nghị quyết số 89/2021/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 của Hội đồng quản trị (v/v chi cổ tức đợt 5 (đợt cuối) năm 2020)
-Ký kết Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2021 số 2080/21/AUD.VVALUES ngày 13/5/2021
-Thông báo số 85/HTC ngày 10/5/2021 về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
-Thông báo số 81/2021/HTC-TB ngày 27/4/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt IV năm 2020
-Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (v/v tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2020)
-Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
-Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
-Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn năm 2021 (ký ngày 26/4/2021)
-Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Hóc Môn năm 2021 ký ngày 26/4/2021
-Thông báo thay đổi nhân sự số 71/HTC-HĐQT ngày 26/4/2021
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 70/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ