Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Quan hệ cổ đông   Thứ 6, 15/02/2019
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến88
 Lượt truy cập1,448,151
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Danh mục tài liệu

1.Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2.Dự thảo Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

3.Báo cáo Kết quả Hoạt động năm 2015 và Chương trình Công tác năm 2016 của HĐQT

4.Báo cáo Tổng kết Hoạt động kinh doanh năm 2015 và Phương hướng năm 2016

5.Báo cáo Hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2015

6.Tờ trình v/v Lưa chọn kiểm toán BCTC 2016

7.Tờ trình v/v Phân phối lợi nhận và chia cổ tức

8.Tờ trình về Quyết toán thù lao HĐQT và BKS

9.Tờ trình v/v Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

10.Tờ trình v/v Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới

11. Tờ trình của HĐQT v/v tăng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Cty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm Hóc Môn

12.Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn Điều lệ công ty từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển

13.Tờ trình v/v chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP)

14.Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

15.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

16.Mẫu Giấy Xác nhận dự họp

17.Mẫu Giấy Ủy quyền

18. Phiếu góp ý kiến

-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 24/01/2019 về việc chấm dứt hoạt động và giải thể CHXD Bà Điểm 1
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 24/01/2019
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 24/01/2019
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2018 số 09/HTC ngày 23/01/2019
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018 số 08/BC-HTC ngày 23/01/2019
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2018 số 07/BC-HTC ngày 23/01/2019
-Thông báo số 85/2018/HTC-TB ngày 24/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018
-Thông báo số 82/2018/HTC-TB ngày 03/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2018
-Quyết định số 7570/QĐ-CT-XP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/10/2018
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2018
-Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 73/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ