Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Quan hệ cổ đông   Thứ 3, 16/10/2018
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến51
 Lượt truy cập1,368,105
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ

1. Họ và tên : LÊ VĂN MỴ

- Quốc tịch: Việt Nam

- Năm sinh: 1953

- Số chứng minh thư:

- Nghề nghiệp:

- Địa chỉ liên lạc: 6/3 ấp Thới Tứ, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ:

- Fax:

2. Người có liên quan:

- Họ và tên: PHAN BẠCH NGỌC

- Số chứng minh thư:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty:

- Mối quan hệ với cá nhân: Vợ

- Họ và tên: LÊ ANH PHƯƠNG

- Số chứng minh thư:

- Chức vụ hiện nay tại Công ty:

- Mối quan hệ với cá nhân: Con

3. Mã chứng khoán giao dịch: HTC

4. Số tài khoản giao dịch :

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 390.875 cổ phiếu, tỷ lệ 7,44%

6.Số lượng cổ phiếu đã đăng ký Mua: 60.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch Mua: 50.000 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 440.875 cổ phiếu, tỷ lệ 8,40%

9. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 18/01/2016

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: bà PHAN BẠCH NGỌC là: 50.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,95% và ông LÊ ANH PHƯƠNG là 240.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,57%

11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 730.875 cổ phiếu, tỷ lệ 13,92%

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không thuộc khung giá kỳ vọng.

-Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 73/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Thông báo số 67/2018/HTC-TB ngày 10/8/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2018
-Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 số 64/BC-HTC ngày 27/7/2018
-Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 số 62/BC-HTC ngày 27/7/2018
-Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018 số 63/HTC ngày 27/7/2018
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 Hợp nhất (ký ngày 27/7/2018)
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 (Công ty mẹ) ký ngày 26/7/2018
-Thông báo số 59/2018/HTC-TB ngày 17/7/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 58/2018/NQ-HĐQT ngày 17/7/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ