Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Quan hệ cổ đông   Thứ 6, 22/02/2019
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến37
 Lượt truy cập1,452,445
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nhà nước, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn (Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên _ ngày 18/07/2012)

1. Tổ chức thực hiện giao dịch : Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên

2. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh 0301151147 do Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày 18/08/2010

3. Điện thoại liên hệ : (08) 3923 0081

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch : Cổ đông nhà nước, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn

5. Mã chứng khoán giao dịch : HTC

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 1.312.350 cổ phiếu, tỷ lệ 24,99%

7. Số tài khoản giao dịch : 

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch : ông Phạm Phú Quốc

9. Số CMND của người có liên quan : 024178696 cấp ngày 11/11/2003 tại CA TPHCM

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch : Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Hóc Môn

11. Quan hệ của người có liên quan với tổ chức thực hiện giao dịch : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ : 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

13. Số lượng cổ phiếu đăng ký Bán : 125.000 cổ phiếu

14. Số lượng cổ phiếu đã Bán : 110.600 cổ phiếu

15. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 1.201.750 cổ phiếu, tỷ lệ 22,89%

16. Mục đích thực hiện giao dịch : Tái cấu trúc danh mục đầu tư

17. Phương thức giao dịch : Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận

18. Thời gian thực hiện giao dịch : Từ ngày 11/07/2012 đến ngày 18/07/2012

19. Lý do chưa Bán đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký : Giá thị trường không thuộc khung giá kỳ vọng trong kế hoạch tái cấu trúc danh mục đầu tư của Tổng Công ty.

-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 24/01/2019 về việc chấm dứt hoạt động và giải thể CHXD Bà Điểm 1
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 24/01/2019
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 24/01/2019
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2018 số 09/HTC ngày 23/01/2019
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018 số 08/BC-HTC ngày 23/01/2019
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2018 số 07/BC-HTC ngày 23/01/2019
-Thông báo số 85/2018/HTC-TB ngày 24/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018
-Thông báo số 82/2018/HTC-TB ngày 03/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2018
-Quyết định số 7570/QĐ-CT-XP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/10/2018
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2018
-Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 73/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ