Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Tin tức - sự kiện   Thứ 2, 17/12/2018
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến8
 Lượt truy cập1,416,266
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Danh mục tài liệu

1. Thông báo về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Mẫu Giấy xác nhận dự họp ĐHĐCĐ 2018

3. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2018

Tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông

1.Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội

2.Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội

4.Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của HĐQT

5.Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

6.Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm Soát

7.Tờ trình của BKS về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

8.Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

9.Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

10.Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát

11.Tờ trình của HĐQT về việc Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

12.Tờ trình về việc phê chuẩn Quy chế nội bộ về quản trị

13.Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ

14.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

-Thông báo số 82/2018/HTC-TB ngày 03/12/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 81/2018/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2018
-Quyết định số 7570/QĐ-CT-XP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế.
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/10/2018
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2018
-Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 73/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)
-Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ