Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Tin tức - sự kiện   Chủ nhật, 26/05/2019
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến9
 Lượt truy cập1,531,102
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Danh mục tài liệu

Giai đoạn tổ chức

1. Thông báo về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2. Mẫu Giấy xác nhận dự họp ĐHĐCĐ 2017

3. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2017

4. Mẫu Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 2017-2022 

5. Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát 2017-2022 

6. Mẫu Giấy đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị 2017-2022

7. Mẫu Giấy đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát 2017-2022 

8. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT 2017-2022 

9. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên để bầu vào BKS 2017-2022 

10. Mẫu Lý lịch tóm tắt ứng cử viên thành viên HĐQT / BKS 2017-2022 

Tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông

11.Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội

12.Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội

13.Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội

14.Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT

15.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

16.Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm Soát

17.Tờ trình của BKS về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

18.Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2016

19.Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

20.Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát

21.Tờ trình của HĐQT về việc Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

22.Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

23.Dự thảo Điều lệ

24.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

-Thông báo số 62/2019/HTC-TB ngày 20/05/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2018
-Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 60/2019/NQ-HĐQT ngày 20/05/2019
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/04/2019
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/04/2019
-Thông báo thay đổi nhân sự số 52/HTC-HĐQT ngày 25/4/2019
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 51/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019
-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 24/4/2019
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Thông báo số 40/2019/HTC-TB ngày 12/4/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2018
-Thông báo số 38/HTC-HĐQT-TB ngày 12/4/2019 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1
-Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2019 về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
-Công văn số 29/HTC-CV ngày 19 tháng 03 năm 2019 (về việc đính chính thông tin trên Nghị quyết số 25/2019/NQ-HDQT và Thông báo số 26/2019/HTC-TB)
-Thông báo số 28/2019/HTC-TB ngày 19/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Thông báo số 26/2019/HTC-TB ngày 19/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2018
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ