Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Tin tức      Thứ 7, 21/05/2022
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 53/1D đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến1
 Lượt truy cập2,532,970
Nghị quyết số 126/2021/NQ-HĐQT ngày 28/9/2021 của Hội đồng quản trị (v/v Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán)
   

Xem chi tiết
-Ký kết Hợp đồng Kiểm toán nội bộ năm 2022 ngày 18/05/2022 với Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam
-Bảng cung cấp thông tin nhân sự quản lý nhiệm kỳ 2022-2027
-Thông báo thay đổi nhân sự (nhân sự quản lý nhiệm kỳ 2022-2027) số 08/HTC-HĐQT ngày 16/5/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của HĐQT về thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
-Thông báo số 07/2022/HTC-TB ngày 11/05/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt IV (đợt cuối) năm 2021
-Nghị quyết số 10/2022-HĐQT ngày 11/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Nghị quyết số 09/2022-HĐQT ngày 11/05/2022 của HĐQT về chốt danh sách chi cổ tức đợt IV (đợt cuối) năm 2021 và Thông qua Phương án khen thưởng HĐQT, BKS, TK năm 2021
-Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 11/5/2022 của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt số 1 (Thay đổi lần thứ: ngày 04 tháng 05 năm 2022)
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/04/2022
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/04/2022
-Bảng cung cấp thông tin thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
-Thông báo thay đổi nhân sự số 06/HTC-HĐQT ngày 26/04/2022
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022
-Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 13/4/2022)
-Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ửng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 31/3/2022)
-Thông báo số 05/HTC-HĐQT-TB ngày 31/03/2022 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn và các bên có liên quan.
-Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Chương trình và nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Báo cáo thường niên năm 2021 (ký ngày 18.03.2022)
-Quyết định số 04/HĐQT-QĐ ngày 16/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Quyết định số 03/HĐQT-QĐ ngày 16/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tăng thù lao với Chủ tịch Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nhân sự chủ chốt Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2021 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ký ngày 09/03/2022)
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ký ngày 09/03/2022)
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Ông LÊ PHAN TRUNG HIẾU
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà PHAN BẠCH NGỌC
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_ông LÊ PHAN TRUNG HIẾU
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà PHAN BẠCH NGỌC
-Đính chính Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 18/02/2022
-Đính chính Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 18/02/2022
-Thông báo số 03/2022/HTC-TB ngày 15/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/01/2022
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/01/2022
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ